Preklady a sprievodné tlmočenie

  • Neoverený bežný preklad z nemeckého jazyka do slovenského jazyka a opačne: texty rôzneho charakteru ako zmluvy, preklady webových stránok, obchodno-ekonomické texty, firemná korešpondencia, návody, katalógy a pod..
  • Firemná telefonická komunikácia
  • Sprievodné tlmočenie: ako sprievodná tlmočníčka Vás budem sprevádzať pri obchodných cestách, na pracovných stretnutiach, pomôžem Vám s orientáciou a komunikáciou v cudzom prostredí, napríklad na úradoch, letisku, v reštauráciu, na výstavách, veľtrhoch atď.