Preklady a sprievodné tlmočenie

 • Preklady textov - neoverené, NJ-SK, SK-NJ
 • katalógy, webstránky, propagačné materiály, brožúry
 • preklady firemnej dokumentácie a korešpondencie, e-mailov / obratom
 • technické texty - strojársky priemysel (návody na obsluhu, protokoly...)
 • obchodno- ekonomické texty
 • právne texty: kúpno-predajné zmluvy, dohody, dodatky, výpovede
 • ostatné texty rôzneho charakteru

Orientačná cena:

Neúradný preklad ...................................1 normostrana(1800 znakov)....................................€ 20,-

Normostrana (NS) je štandardizovaná strana s 1 800 znakmi textu (vrátane medzier a interpunkcie), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu.

Pri použití iného formátovania je postup na zistenie zodpovedajúceho počtu normostrán jednoduchý: počet znakov v texte treba vydeliť číslom 1 800 a výsledkom je počet normostrán. Napríklad v aplikácii Microsoft Word ide o položku počet znakov (vrátane medzier) v menu nástroje.

 • Cena sa stanovuje individuálne pri náročných textoch a dokumentoch (napr. zložitá grafická úprava)
 • Pri mimoriadne náročných textoch môže byť účtovaná prirážka vo výške 100%
 • K súrnym prekladom môže byť účtovaná expresná prirážka
 • Firemná telefonická komunikácia
 • Sprievodné tlmočenie: ako sprievodná tlmočníčka Vás budem sprevádzať pri obchodných cestách, na pracovných stretnutiach, pomôžem Vám s orientáciou a komunikáciou v cudzom prostredí, napríklad na úradoch, letisku, v reštauráciu, na výstavách, veľtrhoch atď.