Preklady

Preklady z nemeckého jazyka do slovenského jazyka a opačne

Neoverený bežný preklad z nemeckého jazyka do slovenského jazyka a opačne

  1. Texty rôzneho charakteru ako zmluvy, preklady webových stránok, obchodno-ekonomické texty, firemná korešpondencia, návody, katalógy a pod.. 
  2. Pomoc pri vypĺňaní úradných dokumentov v nemeckom jazyku, telefonický kontakt s úradmi v Rakúsku a Nemecku

Cena: dohodou (podľa objemu a náročnosti textu)