Pracovné poradenstvo

Chcete pracovať v nemecky hovoriacej krajine?

Potrebujete pomoc uplatniť sa na rakúskom alebo nemeckom pracovnom trhu?

U nás Vám poskytneme podporu pri:

  • analýza Vašej situácie a potrieb
  • napísanie prípadne optimalizácia životopisu
  • napísanie prípadne optimalizácia motivačného listu
  • jazyková príprava na prácu v zahraničí
  • podpora pri hľadaní práce
  • príprava na pracovný pohovor

V oblasti mám špecializované vzdelanie ako aj  niekoľkoročnú prax absolvovanú v Rakúsku. 

Možné sú aj online konzultácie cez ZOOM!