Poradenstvo

  • telefonická a písomná komunikácia s úradmi v nemecky hovoriacich krajinách
  • podpora pri vybavovaní úradných záležitostí
  • rodinné prídavky
  • daň z príjmov zamestnanca: ArbeitnehmerInnenveranlagung
  • prihlásenie poprípade odhlásenie živnosti
  • podpora pri jednaní s pracovným úradom
  • podpora pri jednaní so zdravotnými poisťovňami
  • iné služby podľa dohody...

Možné sú aj online konzultácie cez ZOOM!

V oblasti mám špecializované vzdelanie ako aj niekoľkoročnú prax absolvovanú v Rakúsku.