ONLINE Kurz nemeckého jazyka A1 (Zoom)

predbežná jazyková znalosť: žiadna

začiatok kurzu: 18. 10. 2022

koniec kurzu: marec 2023

vyučovacie hodiny: 66

kurzové dni: utorok

čas: 17:30 - 20:00 (3 vyučovacie hodiny)

cena: 330 € + 25 € knižka

Možnosť následne pokračovať úrovňami A2 a B1 + B2!

prihlášky do 11. 10. 2022 na: mezei@orava.sk

(informácia k prihláseniu pod textom!)

Kurz sa uskutoční pri minimálnom počte osôb: 4

Kurz nemeckého jazyka A1 Tvrdošín

predbežná jazyková znalosť: žiadna

začiatok kurzu:  05.09. 2022

koniec kurzu: 17. 11. 2022

vyučovacie hodiny: 66

kurzové dni: pondelok, štvrtok

čas: 17:30 - 20:00 (3 vyučovacie hodiny)

cena:  330 € + 25 € knižka

Možnosť následne pokračovať úrovňami A2 a B1 + B2!

prihlášky do 31. augusta 2022 na: mezei@orava.sk

(informácia k prihláseniu pod textom!)

Kurz sa uskutoční pri minimálnom počte osôb: 4.


Ďalšie kurzy podľa záujmu! Je možné aj tzv. jazykové duo - dve osoby na rovnakej úrovni, ktoré sa učia spolu! Alternatívne zorganizujeme "online kurz cez ZOOM" pre skupiny! Neváhajte a kontaktujte ma!

Informácie k prihláseniu: 

  • prihlášku prosím zaslať mailom na: mezei@orava.sk

  • na prihláške uveďte prosím: svoje meno, adresu, telefónne číslo

  • následne Vám pošlem potvrdenie prihlásenia a faktúru za kurz, ktorú treba uhradiť do uvedeného termínu

  • keď sa po prihlásení z nejakých dôvodov rozhodnete nedostaviť sa na kurz, je potrebné uhradiť storno poplatok vo výške 50 % zo sumy, prípadne nájsť za seba náhradníka

Ďakujem za pochopenie a teším sa na Vás!

Lucia Mezei