Individuálny tréning

nemeckého jazyka

Výhody pre Vás:

 • individuálny prístup
 • prispôsobenie sa Vašim potrebám
 • prispôsobenie sa Vášmu tempu
 • flexibilné termíny
 • rýchlejšie napredovanie

Firemný tréning

nemeckého jazyka 

(okresy: Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín)

Výhody pre Vás:

 • priamo u Vás vo firme
 • prispôsobenie sa firemným zámerom
 • prispôsobenie sa Vašej jazykovej úrovni
 • flexibilné termíny
 • rýchlejšie napredovanie

 

Kurzy v malých skupinkách

nemecký jazyk (3 - 7 osôb)

Výhody pre Vás:

 • príjemná atmosféra
 • vzájomná podpora
 • vzájomné prispôsobovanie
 • fixné termíny
 • rýchlejšie napredovanie ako vo veľkých kurzochKonverzácia

nemecký jazyk

Výhody pre Vás:

 • individuálny prístup
 • prispôsobenie sa Vašim zámerom
 • prispôsebenie sa Vašej jazykovej úrovni
 • flexibilné termíny
 • rýchlejšie napredovanie